จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง 9,900 บาท จากด่านเชียงของ โดยรถบัส - 6วัน 5คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN111A
 • ระยะเวลา
  :  6วัน 5คืน (16 มื้อ)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เดือนธันวาคม 29ธค.-3มค.63
 • 9,900 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 9,900 บาท/คน ราคาเด็ก
 • รายละเอียดผู้จอง