แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
 แพ็คเก็จทัวร์เมืองต่างๆ

จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  ทัวร์คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง 5,500 บาท รับสนามบินคุนหมิง รถบัส - 3 วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN2A
 • ระยะเวลา
  :  3 วัน 2คืน (10มื้อ)
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เดือนธันวาคม 20-22
 • 5,500 บาท/คน ราคาผู้ใหญ่
 • 5,500 บาท/คน ราคาเด็ก
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ราคาผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  ราคาเด็ก {{mtotal2() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท